fmbutvikling.no © 2011                    

 

FMB Utvikling AS et eiendomsutviklingsfirma, som i hovedsak utvikler egne prosjekter, men kan også bli med på andres prosjekter eller fakturere timer for arbeid med andre prosjekter.

Daglig Leder: Frantz Michael Berggren

mob: 48 100 112

epost: post@fmbutvikling.no

Besøks adresse: Fjonevegen 1673, 3855 Treungen

Fakturaadresse: Fjonevegen 1673, 3855 Treungen

orgnr: 992 192 046

 

Her er noen av prosjektene:

Smarte Hytter AS www.smartehytter.no 

Nisser Hyttegrend www.nisserhyttegrend.no

Fjellstrand Senter AS, som nå ligger ute for salg som en tomt hos Eiendomformidling på Nesodden.